Tripadvisor Certificate of ExcellenceZoover Highly recommended
Green Key

 

Duurzaam Inkoopbeleid
Binnen Hampshire Hotel Delft Centre streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele productlevenscyclus van begin tot eind te onderzoeken en de mogelijkheid tot fair-trade, bio-gecertificeerde en/of streekproducten e.d. te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Hierbij kijken we naar elk product en dienst op zich, waardoor de keuze van de leveranciers en de producten gebaseerd is op wat het beste is voor de omgeving en het milieu.

MVO-Beleid

Als deel van ons MVO-beleid om onze omgeving een gezonder en beter woon- en werkklimaat te maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die gecertificeerd zijn met een milieukeurmerk of die fair-trade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken door het gebruik van composteerbare materialen en het scheiden van meerdere afvalfracties. We selecteren op leveranciers die een duurzaamheidsbeleid hebben en duurzame goederen leveren. Onze grootste leveranciers laten we in het kader van ketenverantwoordelijkheid een duurzaamheidsverklaring ondertekenen waardoor zij de basis leggen voor de succesvolle uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid.

Doel
Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en diensten stimuleren, zonder de prestaties van ons bedrijf te compromitteren. Bij de inkoop van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot kostenbesparingen op korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door het gebruikmaken van herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare materialen. Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan het creëren van een pesticidenvrije wereld, en door de inkoop van streekproducten streven we naar het terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit initiatief zal ons bedrijf, als integraal onderdeel van het inkoopproces, onze leveranciers vragen steeds voor alle producten aan te geven wanneer er een alternatief product op de markt is welke fair-trade of eco-gecertificeerd is.

Richtlijnen
De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.